Banc Aliments de Girona
Aliments no han de ser residus
Setmana Europea de Prevenció de Residus

| Català |  Castellano |


Banc dels  Aliments de Girona participa a la
Setmana Europea de Prevenció de Residus


Els aliments mai haurien de ser residus!


Des de 2012, Banc dels Aliments de Girona porta a terme la campanya de recollida d'aliments als que falten pocs dies per la seva data de caducitat o de consum preferent, però que es troben en perfectes condicions de consum. Aquests aliments són recollits per voluntaris del Banc o de les entitats beneficiàries i són distribuïts immediatament per el consum de les persones que els necessiten.


Durant l'any 2020 s'han recollit i distribuït per el seu consum 350 tones d'aliments, evitant que es convertissin en residus. A la taula següent es pot veure el detall dels aliments recollits des de 2014. En 2020 hi ha hagut un gran increment dels aliments recollits respecte 2019, degut a la incorporació de Mercadona a aquesta acció.A banda de les cadenes de supermercats i grans centres de distribució, hi ha petits comerços que també col·laboren puntualment en aquesta campanya.


Els aliments no han de ser residus!


Els supermercats i els comerços que vulguin col·laborar en l'aprofitament dels aliments i en la prevenció de residus poden contactar amb:

Banc dels Aliments de Girona
c/ Palol d'Onyar, 3, 5, 17004 Girona
tel: 972 223 463

info@bagirona.org

picture