Treballs recerca Banc Aliments Girona
Català  Castellano
Els treballs de recerca de batxillerat que presentem, tracten el problema de la fam a casa nostra i han comptat amb l'assessorament del Banc dels Aliments de Girona. Han estat presentats en els seus respectius instituts el curs 2015 - 2016.

Activitats escolars

Títol: La solidaritat i la música es donen la mà.
             Organització d'un
concert benèfic.
Autora: Maria Núria Ramos
Tutora: Dolors Pujol
2n Batxillerat 2015 - 2016. INS Pla de l'Estany. Banyoles.

Diu l'autora:
"El meu treball de recerca tracta sobre la relació entre la solidaritat i la música, dos termes molt diferenciats entre sí però que a la vegada conflueixen...
L'objectiu principal del treball és intentar organitzar un concert benèfic com a part pràctica del projecte.
Altres objectius són:
- Realitzar una recerca sobre l'origen del concert i la seva evolució a Catalunya i a Europa.
- Buscar exemplificacions de concerts benèfics durant el Barroc.
- Explicar la mecànica o funcionament del Banc dels Aliments de Girona".
        Descarregar el treball (pdf)


Activitats escolars

Títol: Tothom a taula.
             Origen de la insolvència alimentària a Girona i projectes per solucionar-la.

Autora: Núria Mallorquí Corney
Tutora: Isabel Jubany
2n Batxillerat 2015 - 2016. INS Vilablareix.

Diu l'autora:
"... cinc objectius principals que vull desenvolupar en aquest treball:
1. Descobrir per què existeix un nombre tan elevat de persones que no disposen de suficients recursos per adquirir aliments.
2. Investigar quines han estat les respostes socials i les solucions que han aparegut a Girona per fer front a la manca d’alimentació en l’àmbit familiar.
3. Viure la meva pròpia experiència en el camp del voluntariat.
4. Conèixer les opinions dels afectats per la insolvència alimentària.
5. Idear una proposta pròpia que es pogués portar a la pràctica per ajudar a combatre el problema de la insolvència alimentària.".
        Descarregar el treball (pdf)


Activitats escolars

Títol: Tots per a un i un per a tots.
             Una aproximació al Banc dels Aliments de Girona.

Autora: Núria Presas i Gelabert
Tutora: Alba Batllori
2n Batxillerat 2015 - 2016. Col·legi Les Alzines. Girona.

Diu l'autora:
"El meu treball de recerca tracta del Banc dels Aliments de Girona ... l’objectiu del treball és analitzar l’increment o disminució d’aliments obtinguts, les variacions que hi ha hagut respecte el nombre de les entitats benèfiques receptores, des l’inici de la crisi fins actualment.
Així doncs, la meva pregunta és: realment, s’han incrementat els aliments repartits en tota la província de Girona i com a conseqüència les persones necessitades i les respectives entitats benèfiques des que es va iniciar la crisi el 2008 fins avui en dia?"
        Descarregar el treball (pdf)
        Descarregar els annexos (pdf)